แคมเปญ “เจอ 3 จ่ายแสน” ครั้งที่ 2 - เดือนมกราคม 2565

กิจกรรม “เจอ 3 จ่ายแสน” ครั้งที่ 2
เดือนมกราคม 2565

 

 เงื่อนไข “เจอ 3 จ่ายแสน” ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2565
         1. ซื้อปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ จากร้านค้าชุมชนที่ร่วมรายการกับทางบริษัท หรือช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางของทางบริษัทเท่านั้น!
         2. ระยะเวลา
               2.1 ระยะเวลาวันที่บันทึกวิดีโอ ระหว่างวันที่ 10-31 มกราคม พ.ศ.2565 วิดีโอที่บันทึกก่อนหรือหลังช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
              2.2 ระยะเวลาร่วมกิจกรรมและส่งวิดีโอ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 23.59 น. และจำกัดจำนวนสิทธิ์ 10 ท่านแรกเท่านั้น โดยหากครบจำนวนหรือสิ้นสุดตามที่ระยะเวลากำหนดแล้ว ถือว่าสิ้นสุดกิจกรรมดังกล่าว
         3. เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ให้ทำการอัดวิดีโอตั้งแต่เปิดกระป๋องจนถึงขณะเทออกโดยไม่มีการหยุดพัก ไม่มีการตัดต่อ ไม่มีการ Jump Cut ไม่มีการดัดแปลง ปรับสีหรือแสงใดๆ และภาพเนื้อปลารวมทั้งกระป๋องจะต้องอยู่ในเฟรมวีดีโอ โดยไม่หลุดออกจากเฟรมวีดีโอเด็ดขาด ซึ่งก่อนทำการเปิดกระป๋องในวิดีโอจะต้องแสดงเห็นเลข Lot. สินค้าบริเวณใต้กระป๋องอย่างชัดเจน เห็นภาพขณะชั่งน้ำหนักทั้งก่อนเทและหลังเทชัดเจน ภาพต้องนิ่ง โดยความยาววิดีโอต้องไม่เกิน 1 นาที ต้องเห็นตัวบุคคลขณะดำเนินการอย่างน้อยครึ่งตัว ทั้งนี้ไฟล์วิดีโอต้องเป็น Original File เท่านั้น
         4. ก่อนเทต้องชั่งน้ำหนักทั้งกระป๋องด้วยเครื่องชั่งแบบดิจิตอลเท่านั้น เพื่อให้ทราบน้ำหนักมาตรฐานแบบแม่นยำ โดยน้ำหนักต้องอยู่ที่ 155 กรัมขึ้นไป ก่อนเทใส่ภาชนะให้นำภาชนะเปล่ามาชั่งก่อน เมื่อชั่งภาชนะเปล่าเสร็จแล้วให้เปิดกระป๋องและเทใส่ภาชนะที่อยู่บนตราชั่งได้เลย หลังจากนั้นจดรายละเอียดน้ำหนัก และตรวจสอบจำนวนปลาต่อไป
         5. เงื่อนไขการรับประกัน หากเทออกมาแล้วพบปลาซาร์ดีนอยู่ด้านใน 4 ตัว หรือ 4 ตัวขึ้นไป ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด แต่หากเทออกมาแล้วพบว่ามีปลาซาร์ดีน 3 ตัวหรือน้อยกว่า 3 ตัวใน 1 กระป๋อง ถือว่าอยู่ในการรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
               5.1 ปลาซาร์ดีน 1 ตัว ต้องพิจารณาจากช่วงลำตัวจรดหาง จึงถือว่าเป็น 1 ตัว ความยาวอยู่ที่ 8-12 เซนติเมตร
               5.2 กรณีปลามีความยาวช่วงลำตัว หรือช่วงหางอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ไม่ถือว่าเป็น 1 ตัว ให้ถือว่าเป็น 1 ชิ้นเท่านั้น
         6. เมื่อท่านพบว่าสินค้าที่ท่านสั่งซื้อกับทางบริษัทอยู่ในการรับประกัน และทำการบันทึกวิดีโอเสร็จแล้วเรียบร้อยตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว ให้ท่านกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน พร้อมแนบคลิปมาที่แบบฟอร์มด้านล่าง **ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงให้สมบูรณ์ และครบถ้วนเท่านั้น**
         7. บริษัทฯ ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบหลังจากที่ท่านกรอกแบบฟอร์มมาแล้ว 7 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เมื่อทีมงานตรวจสอบแล้ว ทางทีมงานจะติดต่อกลับหาท่านเพื่อแจ้งผลให้ท่านทราบต่อไป
         8. เงื่อนไขการรับเงินประกันคุณภาพ : ผู้ที่มีปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือที่ได้รับการรับประกันคุณภาพ ได้รับเงิน 100,000 บาท
         9. เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลรวมถึงรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
         10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 1 บุคคล ต่อ 1 สิทธิ์
         11. บุคคลใดเคยได้รับเงินจากกิจกรรมนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินในกิจกรรมนี้อีก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
         12. การตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
         13. การกระทำใดๆ ที่เป็นการทุจริตหรือส่อไปในทางที่ทุจริตหรือผิดเงื่อนไขใดๆ ของบริษัทฯ หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดตามกฎหมาย ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
         14. การกระทำใดๆ ที่ผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตามที่บริษัทฯ กำหนด ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็นโฆฆะทุกกรณี
         15. กิจกรรมนี้มิใช่กิจกรรมลุ้นรับรางวัล ชิงโชค เสี่ยงทายหรือการพนัน แต่เป็นเพียงการรับประกันคุณภาพสินค้าเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเท่านั้น

         ** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 063-535-6300 กด 0 วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-17.00 น. **

 

 เวลากิจกรรม
          10-31 มกราคม 2565 เวลา 00.00-23.59 น. หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

06 มกราคม 2565

ผู้ชม 10980 ครั้ง

Engine by shopup.com