ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงิน กิจกรรม "เจอ 3 จ่ายแสน" ครั้งที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินการรับประกันคุณภาพ
ในแคมเปญ "เจอ 3 จ่ายแสน" ครั้งที่ 6 เดือนเมษายน 2565

 

คุณคมกฤต วงจันทร์*** (จ.ตาก)
คุณภัทรานิษฐ แสง*** (จ.เชียงราย)
คุณพิมณัฐฐา สิงหะ*** (จ.บึงกาฬ)
คุณสาวนงลักษณ์ แซ่*** (จ.ปทุมธานี)
คุณณรงค์กรณ์ แสน*** (จ.พิษณุโลก)
คุณกฤษณะ พันธ*** (จ.สมุทรปราการ)
คุณจารุพรรณ สน*** (จ.นครปฐม)
คุณโฉมวิลาศ ปะกิ*** (กรุงเทพมหานคร)
คุณไอหมาน ยาน*** (กรุงเทพมหานคร)
คุณกรรณิกา เปลี่ยน*** (จ.ชลบุรี)

 เงื่อนไข
     1. ผู้ที่มารับเงินการรับประกันคุณภาพ ต้องมีชื่อ-นามสกุลและข้อมูลตรงกับบัตรประชาชนที่กรอกไว้ในระบบ ไม่มีการรับมอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่มาตามวันที่ที่บริษัทฯ แจ้งไว้ ถือว่าสละสิทธิ์
     2. บริษัทฯ จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของจำนวนเงินการรับประกันคุณภาพ
     3. สถานที่ที่จัดมอบเงินการรับประกันคุณภาพ : บริษัท เอสพีเอส บาย ซานต้า จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 90 ซอยรามอินทรา 5 แยก 3-4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
     4. สำหรับผู้ที่ได้รับเงินการรับประกันคุณภาพตามรายชื่อด้านบน โปรดติดต่อกลับที่.. คุณเบญ โทร 063-535-6300 กด 0
     5. หากไม่สามารถมารับเงินการรับประกันคุณภาพตามที่กำหนด และ/หรือไม่สามารถทำตามเงื่อนไข และ/หรือไม่เข้าตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์เข้ารับเงินการรับประกันคุณภาพทันที 

03 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 3556 ครั้ง

Engine by shopup.com