ประกาศรายชื่อกิจกรรม "ช้อปออนไลน์ ลุ้นทอง"

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทองคำแท่ง
ในกิจกรรม "ช้อปออนไลน์ ลุ้นทอง"

 

 

คุณวไลภรณ์ เทียนมณี
หมายเลขพัสดุ 860909730365 | สั่งซื้อผ่าน Facebook

คุณฉวิสรรค์ สาเนียม
หมายเลขพัสดุ 621852298933 | สั่งซื้อผ่าน Shopee

คุณสลิตา สินพูลเกิด
หมายเลขพัสดุ 622613789114 | สั่งซื้อผ่าน Shopee

คุณศิชล เจริญฟุ้ง
หมายเลขพัสดุ 624241544393 | สั่งซื้อผ่าน Shopee

คุณศรีรัตติยา อัศวนิรมล
หมายเลขพัสดุ LEXPU0108945188 | สั่งซื้อผ่าน Lazada

 เงื่อนไข
     1. ผู้ที่มีรายชื่อด้านบน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลไปให้ท่าน ตามที่อยู่ที่กรอกไว้ในระบบ (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้) ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
     2บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องเกี่ยวกับของรางวัล ตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับของรางวัล ทั้งจากการเกิดความเสียหายก่อนหรือหลังส่งมอบให้กับขนส่งแล้ว
     3. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
     4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

06 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 159 ครั้ง

Engine by shopup.com