รับส่วนลด 50 บาท เมื่อชำระเงินผ่าน Facebook Pay

รับทันที "ส่วนลด 50 บาท"
เมื่อชำระเงินผ่าน Facebook Pay เงื่อนไข
     1. สำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทาง Facebook "ปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ" เท่านั้น!
     2. รับส่วนลด 50 บาท/คำสั่งซื้อ เมื่อชำระเงินผ่าน Facebook Pay
     3. จำนวนสิทธิ์รวม 375 สิทธิ์ โดยแบ่งเป็น
          - วันที่ 06-12 พฤษภาคม 2565 จำนวน 125 สิทธิ์
          - วันที่ 13-19 พฤษภาคม 2565 จำนวน 125 สิทธิ์
          - วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 125 สิทธิ์
     4. จำกัด 1 สิทธิ์/วัน/บัญชี Facebook
     5. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่น เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
     6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงเป็นสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     7. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/แจ้งปัญหาระบบส่วนลด หรือยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ที่ Chat Facebook
     8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 วิธีการรับส่วนลด 50 บาท
     1. แจ้งจำนวนสินค้าที่ต้องการกับแอดมินผ่าน Chat Facebook
     2. เมื่อแอดมินดึงระบบรายการคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ให้กดคำว่า "จ่ายด้วยFB Pay ลด50฿" ระบบจะทำการแจ้งยอดหลังหักส่วนลดแก่ท่าน
     3. กดคำว่า "ชำระเงิน"
     4. กด "เพิ่ม" ในหัวข้อวิธีการชำระเงิน
     5. เลือกช่องทางการชำระเงิน
     6. ชำระเงิน

08 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 770 ครั้ง

Engine by shopup.com