ประกาศรายชื่อกิจกรรม "เจอ 3 จ่ายแสน" ครั้งที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินการรับประกันคุณภาพ
ในแคมเปญ "เจอ 3 จ่ายแสน"
ครั้งที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2565

 

คุณพงษ์ศิริ พัก***
คุณชนวรรณ สม***
คุณมงคล นารี***
คุณศศินา ศรีอัด***
คุณชุลีพร แต้มครบุ***
คุณอนุชิต บุญ***
คุณอนุวัฒน์ มั่ง***
คุณปุญชรัศมิ์ ลิ้มไพรระ***
คุณภัทร์พิชชา วติ***
คุณสมศักดิ์ สังข์***

 เงื่อนไข
     1. ผู้ที่มารับเงินการรับประกันคุณภาพ ต้องมีชื่อ-นามสกุลและข้อมูลตรงกับบัตรประชาชนที่กรอกไว้ในระบบ ไม่มีการรับมอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่มาตามวันที่ที่บริษัทฯ แจ้งไว้ ถือว่าสละสิทธิ์
     2. บริษัทฯ จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของจำนวนเงินการรับประกันคุณภาพ
     3. สถานที่ที่จัดมอบเงินการรับประกันคุณภาพ : บริษัท เอสพีเอส บาย ซานต้า จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 90 ซอยรามอินทรา 5 แยก 3-4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
     4. สำหรับผู้ที่ได้รับเงินการรับประกันคุณภาพตามรายชื่อด้านบน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านเพื่อแจ้งวันนัดรับเงินอีกครั้ง
     5. หากไม่สามารถมารับเงินการรับประกันคุณภาพตามที่กำหนด และ/หรือไม่สามารถทำตามเงื่อนไข และ/หรือไม่เข้าตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์เข้ารับเงินการรับประกันคุณภาพทันที 

11 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1139 ครั้ง