Flash Sale! 15.6

หมวดหมู่: Shopee

Flash Sale! 15.6 กระป๋องละ 8 บาท
เฉพาะวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เท่านั้น!

 เงื่อนไขโปรโมชั่น
       1. ซื้อปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ ผ่าน Shopee Mall (https://shope.ee/5pTyYpnFK4) เท่านั้น!
       2. ซื้อสินค้าในระยะเวลาที่ Shopee กำหนด
            2.1  ครั้งที่ 1 รอบเวลา 00.00-02.00 น. (กระป๋องละ 8 บาท)
            2.2  ครั้งที่ 2 รอบเวลา 12.00-14.00 น. (กระป๋องละ 8 บาท)
            2.3  ครั้งที่ 3 รอบเวลา 21.00-00.00 น. (กระป๋องละ 8 บาท)

       3. จำกัด 3 กระป๋อง/รอบ/บัญชีผู้ใช้
       4. สั่งซื้อในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เท่านั้น!

       5. เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
       6. หากคำสั่งซื้อดังกล่าวถูกยกเลิกโดย Shopee ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษ โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามเหตุผลการยกเลิกกับทาง Shopee ได้โดยตรง
       6. คำสั่งซื้อมีระยะเวลาการชำระเงิน 24 ชั่วโมง หลังจากคำสั่งซื้อสำเร็จ หากไม่มีการชำระเงินเข้ามาในระยะเวลาที่กำหนด ระบบ Shopee จะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ

 ระยะเวลาโปรโมชั่น
       วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 00.00-23.59 น.

11 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 890 ครั้ง