กิจกรรมกัปตันเรือ ครั้งที่ 9

กิจกรรมปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ
ครั้งที่ 9
ร่วมกิจกรรม 01 กันยายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
แจกรางวัล เดือนธันวาคม 2565

 

กิจกรรมที่ 1 “ต่ำกว่า 4 กินฟรี ยินดีคืนเงิน
ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ดังนี้
       1. ซื้อปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ จากร้านค้าชุมชนที่ร่วมรายการกับทางบริษัทฯ หรือช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางของทางบริษัทฯ
       2. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม
            2.1  บันทึกวิดีโอ ระหว่างวันที่ 01 กันยายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
            2.2  การส่งวิดีโอ สามารถส่งได้ทุกวัน โดยบริษัทจะประกาศผลและโอนเงินค่าสินค้าจำนวน 24 บาทคืนกับลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมในวันถัดไป ก่อนเวลา 14.00 น.
            2.3. ลูกค้าสามารถส่งวิดีโอได้โดยไม่จำกัดจำนวนและไม่มีการจำกัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม
       3. วิธีการร่วมกิจกรรม เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ให้ทำการอัดวิดีโอตั้งแต่เปิดกระป๋องจนถึงขณะเทออกโดยไม่มีการหยุดพัก ไม่มีการตัดต่อ ไม่มีการ Jump Cut ไม่มีการดัดแปลง ปรับสีหรือแสงใดๆ และภาพเนื้อปลารวมทั้งกระป๋องจะต้องอยู่ในเฟรมวีดีโอ โดยไม่หลุดออกจากเฟรมวีดีโอเด็ดขาด ซึ่งก่อนทำการเปิดกระป๋องในวิดีโอจะต้องแสดงเห็นเลข Lot.
            3.1 บุคคลที่อยู่ในวิดีโอต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับบัตรประชาชน
            3.2 ต้องเห็นตัวบุคคลอย่างน้อยครึ่งตัว โดยให้เห็นใบหน้าบุคคลอย่างชัดเจน
            3.3 ไม่จำเป็นต้องชั่งน้ำหนักปลากระป๋องก่อนหรือหลังเปิดกระป๋อง
       4. เงื่อนไขการรับประกัน หากพบปลาซาร์ดีนน้อยกว่า 4 ตัว จะได้รับสิทธิ์กินฟรี โดยบริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าคืนท่าน จำนวน 24 บาทต่อกระป๋อง ผ่านบัญชีธนาคาร
       5. เมื่อท่านพบว่าสินค้า (ปลากระป๋อง) ที่ท่านสั่งซื้อกับทางบริษัทอยู่ในการรับประกัน และทำการบันทึกวิดีโอเสร็จแล้วเรียบร้อยตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว ให้ท่านกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน พร้อมแนบคลิปมาที่แบบฟอร์มด้านล่าง **ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงให้สมบูรณ์ และครบถ้วนเท่านั้น**
       6. เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรับประกันคุณภาพรวมถึงรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด การกระทำใดๆ ที่เป็นการทุจริตหรือส่อไปในทางที่ทุจริตหรือผิดเงื่อนไขใดๆ ของบริษัทฯ  จะถือเป็นโมฆะทุกกรณี และหากทางบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดตามกฎหมาย ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
       7. กิจกรรมนี้มิใช่กิจกรรมลุ้นรับรางวัล ชิงโชค เสี่ยงทายหรือการพนัน แต่เป็นเพียงการรับประกันคุณภาพสินค้าเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเท่านั้น

กิจกรรมที่ 2เจอ 3 จ่ายแสน
       1. ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) บริษัทฯ จะนำคลิปวีดีโอการเปิดปลากระป๋องทุกคลิป ที่ลูกค้าส่งมาร่วมกิจกรรม “ต่ำกว่า 4 กินฟรี ยินดีคืนเงิน” มาทำการสุ่มเพื่อมอบรางวัลชั้นที่ 2 ในกิจกรรม “เจอ 3 จ่ายแสน” จำนวน 10 คลิปวีดีโอ
       2. บริษัทฯ จะแจ้งและประกาศผลการสุ่มรายชื่อลูกค้าที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม “เจอ 3 จ่ายแสน” จำนวน 10 คลิปวีดีโอ ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.captainruea.com
       3. เงื่อนไขการรับเงินในกิจกรรม “เจอ 3 จ่ายแสน” จำนวน 10 คลิปวีดีโอนั้น ลูกค้าจะได้รับเช็คเงิน 100,000 บาท และต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3
       4. เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการรับประกันคุณภาพ รวมถึงรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
       5. จำกัด 1 รางวัล/ท่าน
       6. การตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด การกระทำใดๆ ที่เป็นการทุจริตหรือส่อไปในทางที่ทุจริตหรือผิดเงื่อนไขใดๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นโมฆะทุกกรณี และหากทางบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดตามกฎหมาย ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
       7. กิจกรรมนี้มิใช่กิจกรรมลุ้นรับรางวัล ชิงโชค เสี่ยงทายหรือการพนัน แต่เป็นเพียงการรับประกันคุณภาพสินค้าเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเท่านั้น

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 063-5356300 หรือ 02-0266676 กด 0 **
วันจันทร์-วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-17.00 น.

 

#เจอ 3 จ่ายแสน  #ปลากระป๋องต้อง...กัปตันเรือ  #ต่ำกว่า 4 กินฟรี ยินดีคืนเงิน  #4 ตัวแน่นเต็มทุกกระป๋อง

09 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 17707 ครั้ง