ประกาศรายชื่อกิจกรรม "เจอ 3 จ่ายแสน" ครั้งที่ 8

ประกาศรายชื่อกิจกรรม "เจอ 3 จ่ายแสน"
ครั้งที่ 7 เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2565

 

ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร จังหวัด
คุณนุจรี วงษ์สุวรรณ์ 093-301-XXXX ชัยนาท
คุณชุลีรัตน์ อยู่เย็น 095-901-XXXX ชัยนาท
คุณจันทร์ศรี​ ผิวผ่อง 090-575-XXXX เชียงราย
คุณภาพิมล บุญขันธ์ 096-252-XXXX ตรัง
คุณอารีรัตน์ เสียมไหม 062-963-XXXX ตรัง
คุณฉวีวรรณ เติบโต 064-238-XXXX สระแก้ว
คุณวุฒิชัย ชำนาญกิจ 085-197-XXXX นนทบุรี
คุณครองสิน ซุยหลวง 095-698-XXXX ลำพูน
คุณจตุรพร มั่นคงพิทักษ์กุล 086-338-XXXX สงขลา
คุณรัตนาภรณ์ เทพฉิน 098-730-XXXX พัทลุง

เงื่อนไข
     1. ผู้ที่มารับเงินการรับประกันคุณภาพ ต้องมีชื่อ-นามสกุลและข้อมูลตรงกับบัตรประชาชนที่กรอกไว้ในระบบ ไม่มีการรับมอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่มาตามวันที่ที่บริษัทฯ แจ้งไว้ ถือว่าสละสิทธิ์
     2. บริษัทฯ จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของจำนวนเงินการรับประกันคุณภาพ
     3. สถานที่ที่จัดมอบเงินการรับประกันคุณภาพ : บริษัท เอสพีเอส บาย ซานต้า จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 90 ซอยรามอินทรา 5 แยก 3-4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
     4. สำหรับผู้ที่ได้รับเงินการรับประกันคุณภาพตามรายชื่อด้านบน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านเพื่อแจ้งวันนัดรับเงินอีกครั้ง
     5. หากไม่สามารถมารับเงินการรับประกันคุณภาพตามที่กำหนด และ/หรือไม่สามารถทำตามเงื่อนไข และ/หรือไม่เข้าตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์เข้ารับเงินการรับประกันคุณภาพทันที 

11 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1447 ครั้ง