กิจกรรมประกวดส่งคลิป Video

กิจกรรมประกวดส่งคลิป Video

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
       1. เนื้อหาในคลิปวีดีโอ ต้องเกี่ยวกับสินค้าปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ
       2. เนื้อหาในคลิปวีดีโอ จะต้องปรากฏภาพสินค้าปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ รวมทั้ง Logo ปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ

       3. เนื้อหาในคลิปวีดีโอ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย
       4. เนื้อหาในคลิปวีดีโอ จะต้องเป็นการถ่ายทำขึ้นใหม่ หรือใช้เนื้อหาที่ทางบริษัทฯ กำหนดลงไปในช่องทาง Social Media เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ Copy เนื้อหาของบุคคลอื่นเพื่อนำมาเข้าร่วมกิจกรรม
       5. ความยาวของคลิปวีดีโอ ต้องไม่เกิน 1 นาที
       6. จำกัด 1 ท่าน/ช่องทาง/สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม
       7. ประกาศผลการตัดสินวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผ่านทาง www.captainruea.com
       8. เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รวมถึงรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด การกระทำใดๆ ที่เป็นการทุจริตหรือส่อไปในทางที่ทุจริตหรือผิดเงื่อนไขใดๆ ของบริษัทฯ  จะถือเป็นโมฆะทุกกรณี และหากทางบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดตามกฎหมาย ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

รายการของรางวัล
ของรางวัลมีจำนวน 5 รายการ ดังนี้
       1. รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

       2. รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 50,000 บาท
       3. รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 20,000 บาท
       4. รางวัลยอดวิวใน Tiktok มากที่สุด รับเงินรางวัล 30,000 บาท
       5. รางวัลชมเชย รับปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ จำนวน 1 ลัง (100 กระป๋อง)

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม
       วันที่ 01 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2565

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 063-5356300 หรือ 02-0266676 **
วันจันทร์-วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-17.00 น.

 

30 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 1498 ครั้ง