กิจกรรม "ต่ำกว่า 4 กินฟรี ยินดีคืนเงิน" 2566

กิจกรรม "ต่ำกว่า 4 กินฟรี ยินดีคืนเงิน"

 

เงื่อนไขกิจกรรม
ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ดังนี้
       1. ซื้อปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ จากร้านค้าชุมชนที่ร่วมรายการกับทางบริษัทฯ หรือช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางของทางบริษัทฯ
       2. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม
            2.1  บันทึกวิดีโอ ระหว่างวันที่ 01 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
            2.2  การส่งวิดีโอ สามารถส่งได้ทุกวัน โดยบริษัทจะประกาศผลและโอนเงินค่าสินค้าจำนวน 24 บาทคืนกับลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมในวันถัดไป ก่อนเวลา 14.00 น.
            2.3. ลูกค้าสามารถส่งวิดีโอได้โดยไม่จำกัดจำนวนและไม่มีการจำกัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม
       3. วิธีการร่วมกิจกรรม เมื่อได้รับสินค้าแล้ว ให้ทำการอัดวิดีโอตั้งแต่เปิดกระป๋องจนถึงขณะเทออกโดยไม่มีการหยุดพัก ไม่มีการตัดต่อ ไม่มีการ Jump Cut ไม่มีการดัดแปลง ปรับสีหรือแสงใดๆ และภาพเนื้อปลารวมทั้งกระป๋องจะต้องอยู่ในเฟรมวีดีโอ โดยไม่หลุดออกจากเฟรมวีดีโอเด็ดขาด
            3.1 บุคคลที่อยู่ในวิดีโอต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับบัตรประชาชน
            3.2 ต้องเห็นตัวบุคคลอย่างน้อยครึ่งตัว โดยให้เห็นใบหน้าบุคคลอย่างชัดเจน
       4. เงื่อนไขการรับประกัน หากพบปลาซาร์ดีนน้อยกว่า 4 ตัว จะได้รับสิทธิ์กินฟรี โดยบริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าคืนท่าน จำนวน 24 บาทต่อกระป๋อง ผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านกรอกข้อมูลเข้ามา
       5. เมื่อท่านพบว่าสินค้า (ปลากระป๋อง) ที่ท่านสั่งซื้อกับทางบริษัทอยู่ในการรับประกัน และทำการบันทึกวิดีโอเสร็จแล้วเรียบร้อยตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว ให้ท่านกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน พร้อมแนบคลิปมาที่แบบฟอร์มด้านล่าง **ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงให้สมบูรณ์ และครบถ้วนเท่านั้น**
       6. เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรับประกันคุณภาพรวมถึงรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด การกระทำใดๆ ที่เป็นการทุจริตหรือส่อไปในทางที่ทุจริตหรือผิดเงื่อนไขใดๆ ของบริษัทฯ  จะถือเป็นโมฆะทุกกรณี และหากทางบริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดตามกฎหมาย ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
       7. กิจกรรมนี้มิใช่กิจกรรมลุ้นรับรางวัล ชิงโชค เสี่ยงทายหรือการพนัน แต่เป็นเพียงการรับประกันคุณภาพสินค้าเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเท่านั้น

วิธีส่งคลิปวีดีโอ และรับสิทธิ์วงล้อโบนัส
       1. เพิ่มเพื่อน Line OA ได้ที่.. https://lin.ee/VY4TwoS หรือ @captainruea
       2. เลือกเมนูด้านล่าง หัวข้อ "วงล้อที่ 3 กิจกรรมต่ำกว่า 4 กินฟรี ยินดีคืนเงิน"
       3. กรอกข้อมูลตามระบบ ประกอบไปด้วย..
            3.1 เบอร์โทรศัพท์
            3.2 ชื่อ-นามสกุลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
            3.3 หมายเลขบัตรประชาชน
            3.4 แนบไฟล์รูปบัตรประชาชน
            3.5 เลือกธนาคาร
            3.6 กรอกเลขบัญชีธนาคาร
            3.7 แนบไฟล์รูปภาพหน้าบัญชีธนาคาร
            3.8 อัพโหลดคลิปปลากระป๋องต่ำกว่า 4 ตัว
       4. กดปุ่ม "ส่งคลิปเพื่อตรวจสอบรับสิทธิ์" (สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากท่านเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาทำการสามารถเข้ามารับสิทธิ์ได้อีกครั้งในวันทำการถัดไป โดยการกรอกเพียงเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านทำการลงทะเบียนไว้ในตอนต้น)

       5. หมุนวงล้อกิจกรรมโบนัส โดยมีของสมนาคุณประกอบไปด้วย..
            5.1 เงิน 100,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
            5.2 ปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ จำนวน 1 ลัง (100 กระป๋อง)
            5.3 ปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ จำนวน 1 แพ็ค (10 กระป๋อง)
            5.4 ไว้โอกาสหน้านะคะ (ไม่ได้รับรางวัล)

       6. เวลาร่วมกิจกรรม 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
       7. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ท่านตามข้อมูลการจัดส่งล่าสุดภายใน 15 วันทำการ (ไม่รวมวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สำหรับท่านใดที่ทางบริษัทฯ ไม่มีข้อมูลสำหรับจัดส่ง จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้ครบ 3 ครั้งในทุกๆ กรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณในกิจกรรมนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งของสมนาคุณให้แก่ท่านตามที่อยู่ล่าสุดจากการสั่งซื้อแล้ว แต่ขนส่งไม่สามารถทำการจัดส่งให้แก่ท่านได้ในทุกกรณี และของสมนาคุณดังกล่าวอยู่ระหว่างตีคืนกลับมายังบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ได้รับของสมนาคุณคืนกลับมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของสมนาคุณดังกล่าวให้แก่ท่านอีกครั้ง และถือว่าสิทธิ์ดังกล่าวเป็นโมฆะทันที
       8. ท่านที่ได้รับของสมนาคุณ "เงินสดมูลค่า 100,000 บาท" ตกลงยินยอมที่จะทำการถ่ายคลิปวีดีโอการได้รับของสมนาคุณตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด และตกลงให้ใช้ภาพ เสียง รวมถึงคลิปวีดีโอดังกล่าวของท่าน เพื่อใช้ในการเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ และประชาสัมพันธ์ต่อไปในทุกช่องทางการสื่อสารที่มีในปัจจุบัน และในอนาคตของบริษัทฯ
       9. กิจกรรมนี้ทางบริษัทฯ ขอมอบเป็นโบนัสชั้นที่ 2 ให้แก่ลูกค้าได้รับการประกันคุณภาพของบริษัทฯ เท่านั้น มิใช่กิจกรรมลุ้นรับรางวัล ชิงโชค เสี่ยงทายหรือการพนัน
       10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ผ่านเงื่อนไขจากการส่งคลิปในกิจกรรม "ต่ำกว่า 4 กินฟรี ยินดีคืนเงิน" แล้วเท่านั้น

 

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 063-5356300 หรือ 02-0266676 กด 0 **
วันจันทร์-วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-17.00 น.

#ปลากระป๋องต้อง...กัปตันเรือ  #ต่ำกว่า 4 กินฟรี ยินดีคืนเงิน  #4 ตัวแน่นเต็มทุกกระป๋อง

21 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 2305 ครั้ง