ประกาศรายชื่อกิจกรรม "เจอ 3 จ่ายแสน" ครั้งที่ 9

ประกาศรายชื่อกิจกรรม "เจอ 3 จ่ายแสน"
ครั้งที่ 9 เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565

 

 
ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร จังหวัด
คุณมยุรีย์ สุขจิตต์ 099-014XXXX อุตรดิตถ์
คุณจำนงค์ศรี ตั้งสุนทรตระกูล 095-010XXXX ประจวบคีรีขันธ์
คุณอัญชลี มอนศรี 084-505XXXX นครนายก
คุณวรรณา จันทร์เชย 086-774XXXX ชุมพร
คุณเจือจันทร์ บุญฤทธิ์ 064-537XXXX นครศรีธรรมราช
คุณกองสิน หะธรรมวงค์ 098-221XXXX เลย
คุณไชยวัฒน์ กลัดทอง 093-134XXXX กำแพงเพชร
คุณราตรี พันทองคำ 088-574XXXX ลำพูน
คุณอรสา สันติสุข 099-329XXXX กาญจนบุรี
คุณเกษสลวย เพ็ชรรัตน์ 097-263XXXX ศรีสะเกษ

เงื่อนไข
     1. ผู้ที่มารับเงินการรับประกันคุณภาพ ต้องมีชื่อ-นามสกุลและข้อมูลตรงกับบัตรประชาชนที่กรอกไว้ในระบบ ไม่มีการรับมอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่มาตามวันที่ที่บริษัทฯ แจ้งไว้ ถือว่าสละสิทธิ์
     2. บริษัทฯ จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของจำนวนเงินการรับประกันคุณภาพ
     3. สถานที่ที่จัดมอบเงินการรับประกันคุณภาพ : บริษัท เอสพีเอส บาย ซานต้า จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 90 ซอยรามอินทรา 5 แยก 3-4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
     4. สำหรับผู้ที่ได้รับเงินการรับประกันคุณภาพตามรายชื่อด้านบน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านเพื่อแจ้งวันนัดรับเงินอีกครั้ง
     5. หากไม่สามารถมารับเงินการรับประกันคุณภาพตามที่กำหนด และ/หรือไม่สามารถทำตามเงื่อนไข และ/หรือไม่เข้าตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์เข้ารับเงินการรับประกันคุณภาพทันที 

22 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 1071 ครั้ง