ประกาศรายชื่อกิจกรรม "ประกวดส่งคลิป Video กัปตันเรือ"

ประกาศรายชื่อกิจกรรม "ประกวดส่งคลิป Video กัปตันเรือ"
วันที่ 01 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2565

 

รายชื่อผู้ที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ ปลากระป๋อง ตรากัปตันเรือ

รางวัลที่ 1 รับเงิน 100,000 บาท
คุณพสชนัน รุ่งกำจัด

รางวัลที่ 2 รับเงิน 50,000 บาท
คุณธนชาต ใจหล่อ

  
รางวัลที่ 3 รับเงิน 20,000 บาท
คุณเปรม ตันติศักดิ์

รางวัลยอดวิว Tiktok สูงสุด
รับเงิน 30,000 บาท
คุณกนกพร คงศรี (ยอดวิว 5.7M)

 
รางวัลชมเชย รางวัลละ 10,000 บาท
คุณวรันธร สุวัตถิกุล
คุณสุระเกียรติ บุสนาม
คุณครรชิต สุริยา
คุณธราทร ภัทรบุญธนโชค
คุณมกรธวัข รัตนารักษ์
 

 เงื่อนไข
     1. ผู้ที่มารับเงินรางวัล ต้องมีชื่อ-นามสกุลและข้อมูลตรงกับบัตรประชาชนที่กรอกไว้ในระบบ ไม่มีการรับมอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่มาตามวันที่ที่บริษัทฯ แจ้งไว้ ถือว่าสละสิทธิ์
     2. บริษัทฯ จะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของจำนวนเงินการรับประกันคุณภาพ
     3. สถานที่ที่จัดมอบเงินการรับประกันคุณภาพ : บริษัท เอสพีเอส บาย ซานต้า จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 90 ซอยรามอินทรา 5 แยก 3-4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
     4. สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลตามรายชื่อด้านบน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านเพื่อแจ้งวันนัดรับเงินอีกครั้ง
     5. หากไม่สามารถมารับรางวัลตามที่กำหนด และ/หรือไม่สามารถทำตามเงื่อนไข และ/หรือไม่เข้าตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์การรับรางวัลทันที 

20 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 2140 ครั้ง